Algieria

ALGIERIA – wymagania wizowe

Wymagane dokumenty

  • 1 wniosek
  • 1 fotografia
  • ważny paszport 6 miesięcy od zakończenia ważności wizy
  • zaproszenie lub potwierdzenie zakwaterowania zalegalizowane przez gminę
  • rezerwacja biletu
  • ubezpieczenie min. 40.000€

Czas oczekiwania

– 7 dni roboczych

Opłaty

– wiza jednokrotna do 3 miesięcy 240 zł +250 zł za pośrednicwo
– wiza wielokrotna służbowa 400 zł + 250 zł za pośrednicwo

Usługę pośrednictwa wizowego realizujemy do wszystkich Państw, w których jest to wymagane oraz jest to możliwe.