Białoruś

Białoruś – wymagania wizowe

Wymagane dokumenty:

  • wniosek, do pobrania na stronie internetowej ambasady Białorusi
  • 1 fotografia, nie starsza niż 6 miesięcy
  • ważny paszport 6 miesięcy od zakończenia ważności wizy
  • zaproszenie prywatne lub firmowe, przy wizie jednokrotnej do 30 dni zaproszenie nie jest wymagane
  • ksero 3 stron paszportu jeśli wyjazd jest do osoby prywatnej (strony 25, 31 oraz 32 ze zdjęciem)
  • ubezpieczenie

Czas oczekiwania i opłaty

– tryb zwykły 5 dni roboczych, jednokrotna 25€, dwukrotna 35€, wielokrotna 60€, biznesowa roczna 150€ +250 zł (pośrednictwo)
– tryb expresowy 2 dni robocze, jednokrotna 50€, dwukrotna 70€, wielokrotna 85€, biznesowa roczna 170€ +250 zł (pośrednictwo)

-Wiza tranzytowa: 15 € + 5 zł w trybie zwykłym, 30 € + 5 zł w trybie ekspresowym   + koszt ubezpieczenia na cały  okres miedzy wjazdem i wyjazdem +220 zł (pośrednictwo)

Dzieci do lat 6 wiza bezpłatna.

Usługę pośrednictwa wizowego realizujemy do wszystkich Państw, w których jest to wymagane oraz jest to możliwe.