USA wniosek

Cena: 190 zł od osoby

W cenie usługi:

  1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wniosku wizowego.
  2. Wydrukowanie druku opłaty.
  3. Pełna informacja.
  4. Założenie profilu.
  5. Umówienie na spotkanie.
  6. Wysłanie dokumentów do ambasady.

 

Usługę pośrednictwa wizowego realizujemy do wszystkich Państw, w których jest to wymagane oraz jest to możliwe.