Uzbekistan

UZBEKISTAN – wymagania wizowe

Wymagane dokumenty

  • 2 wnioski
  • 2 fotografie
  • zaproszenie lub voucher
  • potwierdzenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki z zakładu pracy lub uczelni
  • ważny paszport 6 miesięcy od zakończenia ważności wizy
  • ksero I strony paszportu ze zdjęciem
  • ubezpieczenie

Czas oczekiwania:

14 dni roboczych tryb zwykły

3 do 5 dni roboczych tryb ekspresowy

Opłaty:

Wiza jednokrotna do 7 dni – 60$

Wiza jednokrotna do 15 dni – 70$

Wiza jednokrotna do 30 dni – 80$

Wiza jednokrotna do 3 miesięcy – 100$

Wiza dwukrotna – 70$

Wiza wielokrotna do 1/2 roku – 170$

Wiza wielokrotna do 1 roku – 270$

Wiza tranzytowa do 24 godzin – 40$

Wiza tranzytowa do 48 godzin – 45$

Wiza tranzytowa do 72 godzin – 60$

Pośrednictwo wizowe 250 zł

Usługę pośrednictwa wizowego realizujemy do wszystkich Państw, w których jest to wymagane oraz jest to możliwe.