Wycieczki krajowe jednodniowe

Hasłem przewodnim oferty naszych wycieczek są słowa Czesława Piskorskiego „Poznawanie świata zacznij od swego podwórka”. Zachęcamy do naszych wycieczek jednodniowych – są niedrogie /mały kilometraż, bez noclegów, w oparciu o własny prowiant/. Łączą edukację z integracją.