Drawieński Park Narodowy

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Cena: 48,00 zł przy 45 osobach pełnopłatnych + 4 opiekunów bezpłatnie

W cenie:
– przejazd autokarem
– uczestnictwo w programie “Edukacja” (50 – minutowe zajęcia w sali edukacyjnej + 2/3 godzinny wyjazd z przewodnikiem do Parku na zajęcia praktyczne)
– przygotowanie grilla lub ogniska (kiełbaski we własnym zakresie)
– opieka pilota i ubezpieczenie

Program:
– DPN: zajęcia w sali lub laboratorium (komputery z programami, mikroskopy, lornetki, zestawy edukacyjne, karty pracy, tradycyjne pogadanki i prelekcje, slajdy oraz filmy przyrodnicze – dobór środków dostosowany do wieku uczestników oraz tematyki zajęć)
– wycieczka terenowa z przewodnikiem (podział na dwie grupy 25 – osobowe); do wyboru: Jezioro Ostrowieckie, Barnimie, Międzybór, Głusko
– grill lub ognisko z pieczeniem kiełbasek