Kołobrzeg i Bastion

KOŁOBRZEG I BASTION

Cena: 72,00 zł przy 45 osobach pełnopłatnych

W cenie:
W cenie:
– przejazd autokarem
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
– opieka pilota i ubezpieczenie

Na zakończenie wycieczki możliwość przejazdu do Zieleniewa na ognisko z pieczeniem kiełbasek – 10zł.

Program:
– zwiedzanie Kołobrzegu; obejrzymy historyczną cześć miasta z katedrą i średniowiecznymi kamieniczkami oraz pas nadmorski z molem i Pomnikiem Zaślubin z Morzem
– BASTION ( Centrum Atrakcji Wojskowych): przejazd po poligonie amfibią na gąsienicach (PTS), strzelanie z broni pneumatycznej do celu, zwiedzanie kolekcji pojazdów wojskowych