Szczecin francuski

SZCZECIN FRANCUSKI

Świadczenia:
– przejazd autokarem
– usługa przewodnicka (ryczałt 5 godz.)

Program:
– Kopiec Napoleona
– Jeniecka Góra
– miejsce stacjonowania wojsk napoleońskich
– postać generała de Lasalle
– domek ogrodnika
– Francuski Młyn