Twierdze Szczecina

TWIERDZE SZCZECINA

Świadczenia:
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (muzeum i wieża)
– usługa przewodnicka (ryczałt 5 godz.)

Program:

  • ul. Dezyderego Chłapowskiego, który za udział w Powstaniu Listopadowym odbywał karę w twierdzy w Szczecinie, gdzie podczas pobytu napisał podręcznik “O rolnictwie” – postać jego jest także upamiętniona specjalną tablicą na bocznej elewacji Bramy Królewskiej

  • przystanek przy skarpie na ul. Henryka Dąbrowskiego, jest to jeden z narożników dawnego końca Fortu Prusy. Na skarpie znajdował się dawny Niebiański Stok oraz miejsce straceń – szubienica, przy tzw. Kruczym Kamieniu. Poniżej zdjęcie ukazujące zachowany do dziś układ ulic obiegających ten fragment

  • przystanek przy ul. Potulickiej, która w dużej części przebiega pośród do dziś zachowanych zabudowań pofortecznych – głównie w charakterystycznej czerwonej cegle

  • następnie ul. Owocową miniemy kolejny narożnik fortecznych obwarowań oraz kolejny budynek koszar. W pobliżu dodatkowo mamy miejsca związane ze średniowiecznymi obwarowaniami grodu Szczecin oraz wyjątkowo ciekawą bryłę “niezniszczalnego” kościoła św. Jana Ewangelisty z unikalnym siedmiobocznym prezbiterium

  • Wały Chrobrego – zwiedzanie podziemia lub seans w planetarium